Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och demografi

Skapad 2021-03-28 16:25 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi
Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med demografi(befolkningslära). Varför bor människor där de bor? Vilka är orsakerna till att människor flyttar ifrån sina hem till ett annat? Vilka är de bakomliggande faktorerna till att befolkningsökningen går fortare och långsammare i olika länder? Dessutom kommer vi lära oss inom vilka områden FN(Förenta Nationerna)arbetar. Välkomna till en kurs inom demografi!

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med texter, instuderingsfrågor och Globalis.se, vi kommer se filmklipp, PowerPoints och använda oss av digilär. 

 

Begrepp

Begrepp som vi kommer använda under arbetsområdet:

Befolkning 

 

Pull-faktorer 

 

Push-faktorer 

 

Industrialisering 

 

Migration 

 

Immigration 

 

Emigration 

 

Nativitet 

 

Befolkningspyramid 

 

Spädbarnsdödlighet 

 

Urbanisering 

 

Mortalitet 

 

Demografi 

 

Globalisering 

 

Examination

Examinationen kommer testa de kunskapskrav som är listade nedan och kommer att ske i form av ett prov. Datum bestäms längre fram p.g.a. osäkerhet kring vilka dagar vi är inne på skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9

Matriser

Sh Ge
Demografi

F
E
C
A
GE-1
Samspel människa, samhälle & natur
Ännu inte godtagbara kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
GE-2
Geografiska begrepp
Ännu inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
GE-5
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Ännu inte godtagbara kunskaper.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: