Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2021-03-28 20:55 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Barnen visar ett stort intresse för att dansa, sjunga och uttrycker önskan om att få spela på instrument.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

 

Vi vill bekräfta barnens intresse för musik. Erbjuda dem en större variation av musik, musik i olika sammanhang och vidga deras kunskap inom området musik. 

Vi vill även använda musiken som verktyg för att stimulera och utveckla deras språkliga och kommunikativa förmågor. (Vi pedagoger på Förskolan Tegelslagaren genomför en kompetensutvecklings kring barns språk och kommunikation under läsåret 20/21)

 

Mål:

Att barnen på avdelningen:

 • känner igen och kan namnge några av de vanligaste genrerna ex klassisk och disco,
 • upplevt glädje,
 • lärt sig något nytt,
 • vågat vara delaktig,
 • inspirerats till att själv fortsätta utforska musikens olika delar.
   

  Var är vi? (Nuläge)

  Barnen på avdelningen visar överlag ett stort intresse för att sjunga och dansa. Nästan dagligen önskas det dansa till storbild ex populärmusik, rörelsesånger eller barngympa. De lyssnar gärna på musik under tiden de ex ritar. Flertalet sjunger ofta barnsånger, lucia/julsånger eller låtar de hör på radion ex Laleh spontant i leken eller i skapande aktiviteter.

  Vi har avstått samlingar sedan i våras (pga pandemin) men märker att barnen saknar att samlas och sjunga gemensamt.

   

  Vart ska vi?

  Detta hoppas vi barnen har lärt sig/fått med sig när vi är klara;

  • Lärt mer om olika musikgenrer.
  • Lyssnat på musik från andra länder
  • Lärt sig nya sånger.
  • Testat olika musikinstrument.
  • Tillverkat ett instrument.
  • Skapat och dokumenterat musik genom en app på Ipaden.
  • Varit med och gjort en musikvideo enskilt och /eller i grupp.

   

  Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

  Vi kommer jobba i vår lilla grupp i första hand. Barnens intresse styr hur länge vi jobbar med varje del. 

   

  Övrigt under dagen:

  Erbjuda musiksamlingar och andra aktiviteter med koppling till musik. Ha våra sångböcker, cd-skivor och instrument synliga för att inspirera barnen till aktiviteter. Vara lyhörda för barnens önskemål. Sätta upp OR-koder på väggen, QR-koder som barnen varit med och föreslagit ihop med förslag från oss pedagoger. Använda vår nyinköpta utomhushögtalare för att lyssna och dansa utomhus på gården eller om vi går iväg på utflykt.

   

   

  Vad ska och hur ska vi dokumentera?

  Dokumentationen kommer att vara på undervisningstillfällen, lärprocesser och färdiga verk.

  Vi kommer fota och filma, skriva ut och sätta upp på respektive dokumentationsvägg. Även visa upp på storbild, har reflekterande samtala, göra inlägg på Unikum och i våra veckoreflektioner och delanalyser.

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
   Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
   Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
   Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
   Lpfö 18
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: