👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur

Skapad 2021-03-29 07:20 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen ska få möjlighet att möta olika kulturer i olika sammanhang.

Innehåll

Syftet är att tydliggöra kultur för barnen. Vi vill ge alla barn möjlighet att känna förankring i den kultur och därmed det ursprung man växer upp i, vilket är en viktig del av att förstå sig själv och känna trygghet.

Att arbeta med olikheter är grunden för att förmedla tolerans för och nyfikenhet på det som är annorlunda, t.ex. vara öppen mot andra kulturer i världen än den man växt upp i. Eller öppen för alla möjliga sätt att leva som inte liknar det man själv är van vid. Vi kommer att förmedla ett kulturarv genom barnlitteratur, sagor, musik och sånger. Men även genom lekar, något som gått i arv mellan generationer.

Ett annat exempel är de högtider vi firar i förskolan. Barnen ska få uppleva de traditionella svenska högtiderna inte bara i hemmet utan som en gemensamhetsskapare och en förankring även i det sociala sammanhanget utanför hemmet. Vi kommer även uppmärksamma högtider från andra kulturer.

I arbetet med vår gemensamma kultur kommer inte bara vi vuxna förmedla ett kulturarv, det kommer även innebära att vi ska vara öppna för barnens egna kulturskapande (lekar, bilder, historier) så att vi tillsammans hela tiden förnyar vår kultur.

 

Arbetet kommer att pågå under vårterminen-21 och framåt. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18