Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Alma Diaz

Skapad 2021-03-29 07:48 i Ljungsbro skola Linköping
Ett arbetsområde som tar avstamp i deckargenren med utgångspunkt i P3 Drama Fallet Alma Diaz.
Grundskola 7 – 9 Svenska
När verklighet blir fiction...Vi har börjat lyssna till en Podcast från P3 dokumentär. Fallet Alma Diaz bygger på en sann historia och ingår i genren deckare. Du kommer få höra mer om Alma Diaz som försvann spårlöst i Norrland för några år sedan...

Innehåll

Tillvägagångssätt/ Svenska i halvklass på onsdagar: 

 • Lyssna tillsammans eller enskilt på dramaserien, Fallet  Alma Diaz, 7 delar ( går under genren deckare).
 • Vi lyssnar på ett avsnitt i taget.
 • Arbeta med uppgifter kopplade till dramaserien 
 • Samtala/analysera i grupp utifrån givna frågeställningar (vissa av samtalen kommer att spelas in).

 

Ett utdrag av podden/dramserien från P3 dokumentär:

"En serie som bygger på en sann historia och tar upp ämnen som ungdomars ohälsa, vuxnas okunskap och hur sociala plattformar påverkar både ungdomars och vuxnas handlingar. Men framförallt visar "Fallet Alma Diaz" hur handlingar som inte var menade som elaka, kan accelerera utom kontroll och få stora skrämmande följder som påverkar ett helt samhälle. Handlingar som innan internet och sociala medier troligtvis hade stannat inom en mindre kretsen och vars följder kanske inte hade skapat så oåterkalleliga konsekvenser" 

Här har du länken till P3 Drama. 

https://sverigesradio.se/grupp/33906

 

Uppgifter:

Under fliken uppgifter finner ni de frågor  som ni ska svara på till varje avsnitt och som skall skrivas i ett dokument i ert Classroom.

De frågor som ni diskuteras i grupp tillhandahålls av mig vid det tillfället.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att samtala om olika ämnen/frågeställningar i mindre grupp. Jag kommer också bedöma din förmåga att förstå och tolka/analysera olika frågeställningar och budskap i materialet som vi lyssnar på. Se nedan i matrisen. 

Uppgifter

 • Frågor kopplade till Fallet Alma Diaz, 7 delar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Drama serie, Fallet Alma Diaz, bedömningsmatris,

Läsa/ Lyssna

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Gruppsamtal

E
C
A
Samtala om olika ämnen
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: