Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väst vecka 13

Skapad 2021-03-29 08:02 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi pausar även denna veckan vårt vattentema och fokuserar på påsken. Vi erbjuder även denna veckan pyssel som är relaterande till påsken och gör klart de pyssel vi påbörjade förra veckan. Vi pratar mer om påsken som högtid , Vi ger barnen möjlighet till mer kunskap om just påsken och väver samtidigt in årstider och årets månader.

Vi utmanar och inspirerar barnen till nya aktiviteter utomhus. Vi erbjuder barnen att delta i gemensamma lekar, då vi denna veckan tänka ha en påskfest för barnen. Vi pedagoger är närvarande och följer barnen utomhus och deltar i påsklekar men även barnens egna lekar.

 

 

Syfte: Vi uppmärksammar våra högtider, genom att läsa böcker och ta reda på fakta tillsammans när barnen ställer frågor. Vi skapar förutsättningar för gemenskap i gruppen.

Vi tränar på turtagning och att följa gemensamma regler.

Vi tar till vara på barnens intresse för skapande och barnens vilja till att använda och utforska olika material i deras skapande. Vi tränar på grovmotoriken,finmotoriken, barnens fantasin och att samarbeta.

Vi pratar årstiderna, följer årstiderna genom att utnyttja vår gård och vår närmiljö omkring förskolan.

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: