Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myror

Skapad 2021-03-29 08:13 i 066111 Förskolan Hagelstavägen 24 Stockholm Bromma
Förskola
Efter att vi tittat på filmer om insekter har barnen pratat om bland annat myror och om hur starka de är. Detta blev utgångspunkten för nästa projekt där vi tänker att vi även försöker koppla arbetet kring myror med ämnena natur, skapande och matematik.

Innehåll

Vi har tittat på en faktafilm som handlade om myror, efter det hade barnen några frågor som till exempel:

 • Hur kan myror vara så starka?
 • Hur kan de vara så många?
 • Varför är vissa myror röda?
 • Varför är giftet inte farligt för människor?
 • Har en myra en tunga?

Dessa frågor och några till ska vi försöka hitta svar på, genom att använda oss av bland annat digitala verktyg.

Vi kommer gå ut i naturen och försöka hitta myror och en myrstack för att kunna titta närmre på hur en verklig myra ser ut. Vi kan då använda oss av förstoringsglas eller luppar. 

Hur ser kroppen ut? Hur många ben har myran? Har den ögon och hur många? är exempel på frågor som barnen kan utforska när vi tittar närmre på myrorna.

När vi vet hur en myra ser ut på nära håll kan vi skapa våra egna myror. Vi kan exempelvis använda lera, tandpetare, piprensare, flirtkulor, kottar eller liknande.

Syfte: Att barnen får komma ut i naturen och använda sig av ett utforskande arbetssätt för att få svar på sina frågor. Få förståelse för djur i naturen och hur vi människor kan påverka naturen på olika sätt. Att själva få undersöka och söka svar på frågor de ställer sig. Att med hjälp av myror arbeta med olika matematiska övningar och skapande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: