👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 13

Skapad 2021-03-29 08:22 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

* Vi fortsätter att sortera med Rutan och Randan och gör någon sorteringsövning.

* Barnen erbjuds olika material och aktiviteter i atéljen som har anknytning till påsk

* Vi fortsätter att erbjuda och vara lyhörda för barnens rörelsebehov

 

Syfte:

* Vi repeterar boken med att sortera och fortsätter fördjupa barnens förmågor och förståelse för begreppet.

* Att ta tillvara på påskens traditioner samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet

* Att möta och tolka barnens energier för att få meningsfulla lärandesituationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18