Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 13

Skapad 2021-03-29 08:22 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

* Vi fortsätter att sortera med Rutan och Randan och gör någon sorteringsövning.

* Barnen erbjuds olika material och aktiviteter i atéljen som har anknytning till påsk

* Vi fortsätter att erbjuda och vara lyhörda för barnens rörelsebehov

 

Syfte:

* Vi repeterar boken med att sortera och fortsätter fördjupa barnens förmågor och förståelse för begreppet.

* Att ta tillvara på påskens traditioner samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet

* Att möta och tolka barnens energier för att få meningsfulla lärandesituationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: