👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2021-03-29 08:28 i Murgårdsskolan Sandviken
Arbetsområde i matematik om procent och bråk. Vissa förkunskaper krävs (bland annat grundläggande talkunskap, kunskaper om positionssystemet).
Grundskola 6 – 9 Matematik
Procent och bråktal används ofta i samhället. Vi hör procenttal varje dag på nyheterna och stöter på bråktal i recept när vi skall laga mat. Men varför har vi procent, och varför bråktal?

Innehåll

Varför procent? Varför bråk?

PROCENT ANVÄNDS ofta i samhället. Du får till exempel information om hur det gick i ett val, där du kanske får höra att Mittenpartiet fick 23,4% av rösterna. Du kanske ser reklam, där en affär har 25% REA. Kanske du hört talas om att restaurang-momsen sänkts från 25% till 12%? Vad betyder det, egentligen?

DU MÖTER ofta bråktal i din vardag också. När du skall baka behöver du 1/2 dl socker, kanske 3/4 dl mjöl och så vidare. Utan att tänka på det använder du bråktal när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme".

 

Mål med kursen

I DENNA KURS lär vi oss förstå bråktal och begreppet procent för att kunna använda dem i olika situationer i livet. I det ingår att kunna använda procenttal i beräkningar, till exempel prissänkningar och ränta. Vi utvecklar också våra kunskaper om bråktal för att kunna jämföra bråk och utföra beräkningar med bråktal (addition, subtraktion och multiplikation).

 

Vi tränar också som alltid på att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik (det vill säga att kunna prata "matematiska" med andra).

 

Du kommer lära dig mer om ...

... hur man använder procent för att beräkna en del av ett antal (exempelvis 15% av 400 kr, hur många kronor är det?)
... hur man använder procent för att beräkna en procentandel (exempelvis 250 personer av totalt 700, hur många procent motsvarar det?)
... hur man använder direktmetoden med procent (exempelvis ökning med 25% kan beräknas genom att multiplicera med 1,25)
... hur man kan ha hjälp av ekvationer då man räknar med procent.
... hur man kan använda procent vid jämförelser (exempelvis för att jämföra läskunninghet i olika länder)

... hur man storleks-ordnar bråktal (vilket är störst; 2/3 eller 4/5?)
... hur man kan förlänga och förkorta bråktal (exempelvis 3/4=6/8)
... hur man adderar, subtraherar och multiplicerar bråktal.

Hur vi lär oss!

PÅ LEKTIONERNA har vi genomgångar om varje nytt moment och vi löser några uppgifter/problem tillsammans. Du tränar sedan på kunskaperna dels genom att lösa uppgifter/problem själv, men också genom att diskutera lösningar med klasskamrater eller lärare.

Undvik att bara jobba själv, eftersom du då missar att träna på kunskapen att kunna prata matematik med andra. 

 

Bedömning

Bedömningen sker med utgångspunkt i kunskapskraven för år 9.
Självklart är det de kunskaper och förmågor vi tränar på som bedöms!

Jag kommer att bedöma...

 • Dina kunskaper om begreppen procent och bråktal.
  Du visar dessa kunskaper genom att lösa problem och uppgifter där man behöver använda kunskaper om procent och bråktal.
   
 • Dina kunskaper om att välja och använda matematiska metoder för beräkningar med procent och bråktal.
  Du visar dessa kunskaper genom att behärska olika beräkningssätt vid procent- och bråkräkning.
   
 • Din förmåga att redogöra för och samtala om lösningar på problem.
  Du visar kunskaper om detta genom att använda överenskommet matematiskt språk i samtal och dina redovisningar.

Hur ska det bedömas?
Kunskapsbedömningen sker dels under arbetets gång (lektionsbedömning), dels genom ett avslutande skriftligt prov.

Matriser

Ma
Progressionsmatris matematikförmågor

Förmågor att utveckla:

>>
>>
>>
>>
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Du behöver ofta hjälp med att förstå problemet och lösa problemet.
Du förstår problemet och löser problemet med viss hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast för problemsituationen.
Förmågan att värdera valda strategier och metoder.
Du behöver ofta hjälp med att komma igång med lösning och att lista ut hur du skall lösa matematiska problem.
Du har en idé för att lösa problemet men den löser inte problemet fullt ut.
Du har en fungerande strategi/metod för att lösa problemet samt kan ofta bedöma rimligheten i svaren.
Du motiverar på ett säkert sätt dina val av lösningsmetoder samt resonerar kring rimligheten i svaren.
Arbetssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att Förmågan att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver hjälp med att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver viss hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Begreppsförståelse
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver hjälp med att redovisa dina lösningar.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Du använder ett vardagsspråk och behöver hjälp med att utveckla ett matematiskt språk.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du behöver vägledning för att följa ett matematiskt resonemang.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.