Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunderkalaset - Kapitel 2:4

Skapad 2021-03-29 08:32 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Kapitel 2 av dunderkalaset

Innehåll

Dagens uppdrag består i att samtala om trollformler. Samtala om befintliga trollformler som vi redan kan men även komma på egna trollformler. Då Jalle har en egen trollformel:

"Gubba dudda knack och fis

Duddaa gubba klack och flis

Nudda sudda lilla gris

Sudda nudda få ett pris"

 

Ska vi nu skapa våra egna!

 

 

 

Förberedelser: De förberedelser som vi gjort innan undervisningstillfället är att vi har ´förberett brevet från Tindra och Jalle. Vi har även förberett med skapande material och förberett en yta att kunna skriva på tillsammans med barnen. 

 

 

 

Syfte: Syftet med undervisningen är att utmana barnen i:

 

- Att utveckla den språkliga medvetenheten (fonologisk medvetenhet). 

- Att öva ljudning 

- Att uttrycka sina inre föreställningar i bild 

- Att öva på talramsan 1-10

- Att använda digitala hjälpmedel

 

Material: Materialet som kommer att användas kommer främst att bestå av skapande karaktär så som papper, pennor, kartong, målarfärg m.m. Vi kommer även att använda oss utav en stor whiteboard där vi tillsammans kan synliggöra barnen egna samt de trollformler vi kan för tillfället genom att skriva ner dem. 

 

Genomförande: Som tidigare kommer vi att påbörja aktiviteten med en kort återkoppling till föregående aktivitet för att bland annat öva på att återberätta men även återkoppla till de som inte var närvarande. Efter detta kommer brevet från Tindra och Jalle att läsas upp. Här kommer frågor att ställas för att koppla samman brevet till begreppet trollformler. 

 

Frågor: 

-Vad är en trollformel för något? 

-Kan ni några trollformler? 

-Vad gör en trollformel?/Vad är den bra/dålig för? 

 

Efter att vi påbörjat vårt samtal är det dags att komma på våra egna trollformler. Här får barnen möjlighet att med hjälp av fantasin kunna spåna fram egna idéer och tankar kring hur deras trollformler ska rimma men även vad den ska användas till. Till sin trollformel får barnen även skapa genom att måla, rita, skriva eller på annat sätt tillverka något som symboliserar just deras trollformel. 

 

Dokumentation: Vi planerar att dokumentera våra tillfällen med hjälp utav kameror för att ha bilder till reflektion och dokumentation för barnen i miljön. Barnen kommer även att tillåtas att vara med och delta i själva dokumenterandet i att ta bilder på görandet men även sina egna och andras alster. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: