👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 14

Skapad 2021-03-29 08:40 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

* Vi fortsätter att sortera med Rutan och Randan och gör någon sorteringsövning.

* Barnen erbjuds olika material och aktiviteter i atéljen 

* Vi fortsätter att erbjuda och vara lyhörda för barnens rörelsebehov

 

Syfte:

* Vi arbetar med att sortera och fortsätter fördjupa barnens förmågor och förståelse för begreppet.

* Att ta tillvara på barnens kreativitet utifrån deras intressen och förmågor

* Att möta och tolka barnens energier för att få meningsfulla lärandesituationer

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18