Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrstacken

Skapad 2021-03-29 08:34 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
I temat bygg och konstruktion, har vi under vårterminen fokuserat på olika djurs hus och bo. Vi kommer nu att fortsätta med att undersöka hur myran bor.

Innehåll

Vi har nu kommit fram till uppgiften, med att undersöka hur myrorna bor och hur deras hus ser ut. Barnen kommer även här att få titta på bilder på olika myrstackar och jämföra likheter och skillnader mellan myrstacken och de andra hus och byggnader som vi har arbetat med. Vi gör en gemensam mindmap, där barnens tidigare erfarenheter av en myrstack lyfts fram. Då vi är på våra promenader kommer vi att gå till ställen där vi kan tänkas hitta ngn myrstack. Barnen kommer också få möjlighet att skapa en egen myrstack av skilda material. De kommer även få upptäcka hur myrorna gör gångar inuti myrstacken genom ett "plasthus" för myror.

Syfte: Barnen ska få nya erfarenheter och kunna bilda sig en förståelse för myrstacken. Genom det här får barnen även möjligheter att kunna urskilja likheter och olikheter mellan myrstacken och människornas och djurens hus. 

Hur: Genom diskussioner, bilder och kreativt skapade får barnen möjlighet att utmana sin kunskapsvärld och få ny kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: