👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namngeografi och jordens uppbyggnad

Skapad 2021-03-29 08:52 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer under några veckor arbeta med namngeograf, vad världsdelarna och haven heter och Europas namngeografi. Vi kommer också titta på hur våra världsdelar skapades, hur de byggs upp och hur de bryts ned.

Innehåll

Varför?

För att du ska kunna hänga med i samtal om vad som händer på jorden är det viktigt att ha en viss kunskap om vad världsdelar, hav, länder och platser heter. Därför ska vi arbeta med namngeografi. 

Vi ska också titta på hur kontinentalplattorna rör sig och hur jordskorpan både bryts ned men också byggs upp så du får kunskap om t.ex. vilka sårbara platser vi har på jorden och vad de innebär. 

Så här kommer vi arbeta?

1. Vi kommer att börja med namngeografi för att alla ska känna sig trygga i att de vet vad världsdelarna ligger, vad haven heter och sen kommer vi arbeta med Europa för att du ska bli säkrare på hur Europas namngeografi ser ut.

När vi pluggar in namngeografi kommer vi använda oss av olika "resor" för att skapa en kunskap om platsen och på så sätt lättare komma ihåg den. För att få mer koll på hur det ser ut i Europa kommer vi titta på geografens testamente där de reser runt i Europa. 

2. Vi kommer prata om plattektonik och gå igenom hur plattorna rör sig, varför de rör sig och hur det märks på jordytan. Vi kommer undersöka jordytan med hjälp av kartbok och analysera hur plattornas rörelse påverkar människorna som bor på vid plattgränserna.

Vi kommer också gå igenom vilka krafter som bryter ned och omformar jordytan och hur det påverkar oss.

3. Vi kommer prata om Europa och lära oss begreppen kulturlandskap och naturlandskap. Ni kommer själva eller i grupp få undersöka Europa med hjälp av framförallt kartbok. När ni undersöker Europa kommer ni få ta reda på: befolkningsfördelning, naturtillgångar och resursfördelning. 

Vi kommer avsluta arbetet med att ni får öva på att skriva samband, de vi kommer träna är att skriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

 

Så här får du visa mig din kunskap:

Jag kommer kolla av att du kan världsdelarna+ haven på lektionstid vid flera tillfällen.

Test på namngeografi Europa v. 16 + v.17

Du kommer få göra en uppgift enskilt på lektionstid där du visar att du förstått hur plattorna rör sig och vad som påverkar jordskorpan.

När du arbetar med Europa stämmer jag av din förmåga att läsa och tolka kartor. 

I de samband du skriver utifrån arbetet med Europa, den uppgiften kommer vara enskild och göras under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Namngeografi, plattektonik, Europa

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.