Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2021-03-29 09:19 i Tallbackens förskola Hofors
Förskola
Under April kommer vårt fokus att ligga på socialt samspel utifrån vårt årshjul.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har uppmärksammat att det ibland kan vara svårt att leka flera beroende på lek. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn ska bli inkluderade i leken oberoende på lek, ingen ska känna sig utanför. Däremot strävar vi samtidigt till att barn som vill leka själv ska få göra detta. Det här är en balans som vi pedagoger behöver hitta olika strategier för. 

Vi kommer att ha fokus på perspektivtagande och att barnen ska lära sig att se de andras perspektiv, i t.ex. konflikter. 


Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med samarbetsövningar/lekar tillsammans.

Vi kommer att arbeta med dolda bilder tillsammans med de äldsta barnen. Där vi har olika kort med bilder som man ska försöka förklara för varandra. Detta för att barnen ska få träna på att få upp en beskriven bild i huvudet och på det sättet få träna på perspektivtagande.

När en konflikt har skett kommer vi att uppmärksamma den genom att använda oss utav visuella verktyg (t.ex. handdockor) som utspelar händelsen för att barnen inte ska låsa sig med sitt egna perspektiv.

(eva-lotta Heide, perspektivtagande, förskoleforum)

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: