Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring år 8 vt21

Skapad 2021-03-29 09:19 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i diskussioner och debatter i samhället. Du har nytta av detta när du tex tar lån på banken, eller ska bestämma dig för vilket mobilabonnemang du ska välja. I det här området kommer vi jobba med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Samband & förändring 

 

 

Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i diskussioner och debatter i samhället. Du har nytta av detta när du tex tar lån på banken, eller ska bestämma dig för vilket mobilabonnemang du ska välja.  

I det här området kommer vi jobba med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar. 

 

 

Förmågor 

Under momentets gång kommer vi att arbeta med alla fem förmågorna i matematik: 

problemlösning, begreppsförståelse, metod, kommunikation och resonemang. 

 

 

Efter den här kursen ska du kunna 

 • #  Beräkna andelen, delen och det hela 

 • #  Uttrycka andelen i bråkform, decimalform och procentform. 

 • #  Göra beräkningar med hjälp av förändringsfaktor 

 • #  Använda förändringsfaktor vid problemlösning med ekvationer. 

 • #  Förstå skillnaden mellan ökning i procent och procentenheter. 

 • #  rita koordinatsystem och markera givna koordinater  

 • #  beskriva begreppen funktion, linjär funktion och proportionalitet 

 • #  tolka linjära funktioner med grafer 

 • #  jämföra grafer utifrån k-värde och m-värde 

 • #  rita grafer utifrån given tabell eller uppmätta värden 

 • #  använda räta linjens ekvation dvs omsätta en graf till en funktion 

 • #  tolka problemsituationer med räta linjens ekvation 

 

 

Begrepp 

Andelen, delen, det hela, procent, promille, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, x-koordinat, y-koordinat, origo, punktdiagram, graf, jämförpris, proportionalitet 

 

Arbetssätt 

Undervisningen kommer att varieras med problemlösning, laborationer och färdighetsträning. 

Laborationer:  

Litteratur: PRIO Matematik kapitel 4, www.webbmatte.sewww.matteboken.se, www.studi.se samt anteckningar 

 

 

Bedömning 

Aktivt deltagande under lektioner. 

Prov Fredag 23/4 

 

Uppgifter

 • v.14, Prov, Matematik

 • v.14 Prov Matematik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: