👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Barn och unga i Sverige och världen" vt 21 6a2

Skapad 2021-03-29 09:29 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Arbetsgång:

I det här läsprojektet ska du få läsa en barn- eller ungdomsroman. Du får välja mellan sex olika titlar: "Habib meningen med livet", "Eldens hemlighet", "Alex Dogboy" , "Den osynliga flickan", "Pojken i randig pyjamas" eller "Sötaste Klara". Utifrån ditt val bildar jag läsgrupper i klassen.

Varje vecka kommer du att få svara på olika frågor i en Läslogg. Du kommer också att få träffa din läsgrupp och diskutera utifrån frågeställningarna som du har arbetat med i Läsloggen.

 

Läsgruppens ansvar:

 • Planera läsläxor
 • Diskussion varje vecka
 • Utse en samtalsledare till varje vecka. Samtalsledaren ansvarar för att diskussionen flyter på, att alla i gruppen kommer till tals samt sammanfattar gruppens diskussion.

Ditt ansvar

Du ska:

 • ha läst så långt i boken som ni har bestämt i gruppen, se separat utskick i lärloggen på unikum
 • svara på frågor och skriva i Läsloggen
 • vara delaktig i läsgruppens diskussion
 • vara samtalsledare vid en diskussion

 

Tidsplanering

 • Vecka 10-16

 

Kopplingar till läroplanen

Bedömning

Bedömning enligt matrisen: Läsprojekt Barn och unga i Sverige och världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt "Barn och unga i Sverige och världen"

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsa skönlitteratur
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Läsupplevelse
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll