👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2021-03-29 09:25 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
I det avslutande arbetsområdet för terminen kommer vi att arbeta med olika områden inom samhällskunskap. Där kommer vi att fokusera på människors olika förutsättningar i världen samt vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot varandra. Vi kommer också prata om hållbar utveckling och hur förändringar i världen påverkar människor olika.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera kring hur mänskliga rättigheter påverkar samhället och tvärtom.
 • fundera kring samhällsfrågor, kopplade till hållbar utveckling, samt resonera kring för- och nackdelar i frågan.
 • fundera kring mänskliga rättigheter.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • fundera kring frågor som rör hållbar utveckling samt ge förslag på val och prioriteringar i vardagen. (GE)
 • resonera kring orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen samt ger förslag på hur dessa kan förändras till det bättre. (GE)
 • visa kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna påverkar och påverkas av samhället.
 • använda begrepp som hör till området. 
 • fundera kring en samhällsfråga, kopplat till hållbar utveckling, ur olika perspektiv samt för- och nackdelar med dessa.
 • berätta om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen samt ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. 

Hur ska det bedömas?

 • Fördjupning om en klimatfråga.
 • Skrivuppgift kring mänskliga rättigheter och ojämlika levnadsvillkor

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Läsa och arbeta med lärobokstexter
 • Arbete kring uppgifter kopplade till texter från läroböcker
 • Kooperativa övningar i par/grupp.
 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6