👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Världen klass 6

Skapad 2021-03-29 09:38 i Sörgärdets skola Älvkarleby
Arbete om världen
Grundskola 6 Geografi Svenska
Temat kommer handla om världen, naturresurser, befolkning och levnadsvillkor i världen. Vi kommer även beröra karta, kompass, väderstreck, miljö och hållbar utveckling. Vi kommer även göra en "Resedagbok" där eleverna besöker världsdelarna och skriver olika texter från varje världsdel. Arbetat kommer att pågå mellan v. 12-21.

Innehåll

Vi kommer att

*titta på olika filmer och jobba med uppgifter på studi.se

*diskutera geografiska förhållanden i grupper.

*skriva en "Resedagbok" där eleverna besöker världsdelarna och skriver olika texter från varje världsdel. 

 

LPP Europa och världen (åk 6)

”Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska

förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen

ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser,

regioner och levnadsvillkor.” KÄLLA: Läroplan för grundskolan (Lgr 11)

Ordet geografi kommer från grekiskan och betyder ungefär jordbeskrivning. Geografi handlar alltså om

jorden och det som finns på den, hur jorden har bildats, förändrats och utvecklats. Men det handlar även

om jordens människor och hur de lever, bor och arbetar samt fördelningen av jordens naturresurser. De

geografiska frågorna är: Vad finns på jorden? Var på jorden? Varför just där? Vilka konsekvenser får detta

för människor och natur?

 

Du ska visa att du kan:

PROCEDURFÖRMÅGA

Använda kartor, geografiska källor, metoder och tekniker för att sammanställa, strukturera och granska

information.

BEGREPPSLIG FÖRMÅGA

Använda geografiska begrepp på rätt sätt.

KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA

Beskriva Europas natur- och kulturlandskap och de processer som förändrar jordytan.

ANALYSFÖRMÅGA

Resonera om de processer som formar och förändrar jordytan, vilka konsekvenser det kan få för människor

och natur.

Förstå sambandet mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var människor bor.

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

sin förmåga att

*analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar

livsmiljöer i olika delar av världen,

*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra

geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

* värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar

utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge
Kunskapskrav geografi

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.