👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkeln åk6 vt-21

Skapad 2021-03-29 09:48 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi utforskar cirkeln.
Grundskola 6 Matematik
Vi jobbar med cirkelns omkrets och area. Tittar lite närmare på hur ett cirkeldiagram ser ut och är uppbyggt. När passar det att använda sig av ett cirkeldiagram?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna 

Centralt innehåll

-förklara begreppen diameter och radie

-beräkna cirkelns omkrets och area

-läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Begrepp som du behöver kunna:

Cirkel, medelpunkt, diameter, radie, omkrets, area, cirkeldiagram och pi

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar varje vecka och arbeta med Mattedirekt, Matteborgen 6B, kap 8, cirkeln. Vi kommer jobba med problemlösningar på egen hand och i grupp.

Extra stöd och träning kan du få på läxhjälpen

Med dessa kan du träna, träna......

www.nomp.se

www.mattemaskinen.se

www.kingofmath.se

www.webmatte.se (matematik på flera språk)

www.elevspel.se

www.matteboken.se

www.matematikboken.se

www.webmath.se (inloggning får ni av mig)

Film

 

Cirklar 1 Begrepp (0:51)

Cirklar 2 Omkrets(3:48)

Cirklar 3 Area (5:49) 

Cirklar 4 Cirkeldiagram (1:05)

Cirklar 5 Medelpunktsvinklar (1:!4)

Cirklar 6 Cirkelbågar och cirkelsektor (3.08)

 

Bedömning

Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6