Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2021-03-29 10:01 i Hjulsbroskolan Linköping
Grundskola 6 Kemi
Vad är en kemisk reaktion?

Innehåll

I arbetsområdet kemiska reaktioner ska vi repetera vad allt är uppbyggt av men sedan lära oss mer om vad kemikalier är och hur de kan påverka samhället. Vi ska även lära oss vad en kemisk reaktion innebär kunna beskriva vad som händer i fotosyntesen, vid en förbränning och oxidation.

Vi avslutar med att titta på hur papper, glas, plast och olika metaller framställs.

Vi avslutar med ett prov v 17.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: