Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyp; INSÄNDARE

Skapad 2021-03-29 10:30 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Insändare, att ha en åsikt.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att få tala om vad man tycker...det är viktigt i ett demokratiskt land. Men hur gör man det på bästa sätt? I detta arbetsområde ska du få möjlighet att få skriva en insändare. Det är en kortare text där du ska förmedla en åsikt samt styrka den med några argument.

Innehåll

En insändare är en kortare text där du ska förmedla en åsikt samt styrka den med några argument. Insändare är text som du kan skriva och skicka in till en tidning för att uttrycka en eller flera åsikter om något. Ämnet kan vara vad som helst men gärna om sånt som allmänheten känner igen och som de också kan tycka något om. När du vill uttrycka, påverka och göra dig hörd till många människor.....då är det insändare som gäller =)!

Underlaget för insändaren som textform är instruktionerna i boken Fördel 2, textbok. 

Innehållets underlag är det material vi arbetat med i klassen om kvinnlig rösträtt och rösträttsrörelsen under 1900-talets början (se sva-teamet i Teams).

Skriv en insändare till en tidning. Du är 100 år tillbaka i tiden och du ska argumentera för eller emot kvinnlig rösträtt. Följ instruktionerna i boken Fördel s.114-115.

Måluppgift: skriva egen insändare om kvinnlig rösträtt. Bedömning på denna uppgift. 

START: mars 2021 

Uppgifter

 • Skriva en insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Att skriva insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Din insändare har en rubrik.
Din insändare har en rubrik som passar till texten.
Din insändare har en träffande rubrik som passar till texten.
Inledning
 • Sv  7-9
I din inledning beskriver du problemet och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt och varför du tycker det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt och med engagemang och varför du tycker att det är ett problem.
Budskap och tes
 • Sv  7-9
Du har gjort ett försök att formulera en tes.
Du har en fungerande tes.
Du har en väl fungerande tes.
Argument
 • Sv  7-9
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på lösning.
Du har minst två argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistisk lösning.
Du har mins tre argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att förstärka dina argument.
Mottagare
 • Sv  7-9
Insändaren visar strävan efter anpassning till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Insändaren är anpassad till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Insändaren är väl anpassad till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.
Avslutning
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt. Du har med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt med ditt viktigaste argument. Du har med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: