Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 9

Skapad 2021-03-29 10:35 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda och analysera matematiska begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter
  • använda matematikens uttryckesformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska du kunna:

  • addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk s. 10 - 14
  • utföra beräkningar med negativa tal s. 16 - 22
  • skriva tal i potensforms. 24 - 27
  • utföra beräkningar med tal i potensform s. 29 - 34, 36 - 47
  • se samband mellan prefix och tiopotenser 42  - 47
  • beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa s. 219 - 224
  • beräkna sannolikheten för att flera händelser ska inträffa efter varandra (träddiagram) s. 228 - 231

Begrepp

negativa tal, potensform, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, prefix, sannolikhet, gynnsamma utfall, möjliga utfall, träddiagram, beroende händelser, oberoende händelser, 

Bedömning:

Sker på skriftligt prov

Matriser

Ma
Bedömning

Insats krävs
E
C
A
Begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i ...sammanhang på ett... fungerande sätt.
..grundläggande..välkända...i huvudsak fungerande..
...goda...bekanta...relativt väl..
..mycket goda...nya...väl..
Metoder
Eleven kan välja och använda...fungerande matematiska metoder med... anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med...resultat.
...i huvudsak...viss.. tillfredsställande..
..ändamålsenliga..relativt god...gott..
...ändamålsenliga och effektiva..goda...mycket gott...
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss
...ändamålsenligt...förhållandevis god...
...ändamålsenligt och effektivt....god....
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: