Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Blodet

Skapad 2021-03-29 10:38 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om blodets funktion, vad det är uppbyggt av samt hur det cirkulerar i kroppen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med området är att få en förståelse för hur hjärta och lungor samarbetar för att syresätta våra kroppar.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att titta på filmer, skriva anteckningar läsa texter och svara på frågor.

Det här ska du lära dig

Målet med området är att du ska lära dig hjärtats delar, hur lungor och hjärta samarbetar för att syresätta kroppen samt hur blodet cirkulerar i kroppen.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Artär

Kapillär

Kammare

Klaffar

Kretslopp

Lungor

Så här kan du visa dina kunskaper

Du får möjlighet att visa dina kunskaper på det avslutande testet om blodet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Biologi - Blodet

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ord och begrepp
Eleven kan använda ord och begrepp kopplade till ämnet med viss säkerhet. Eleven kan även namnge hjärtats och andningsorganens olika delar.
Sambandet mellan hjärta och lungor
Eleven kan redogöra för hur syret transporteras genom kroppen via t.ex lungor, hjärta mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: