Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01: Tema & motiv (BA20C)

Skapad 2021-03-29 10:40 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Syfte: analysera olika typer av texter utifrån tema och motiv, samt andra litterära begrepp.

Innehåll

Tema och motiv

 

Momentet innehåller: 

 • Nya litterära begrepp: budskap, genre, tema och motiv

 • Repetition litterära begrepp (ex. karaktär, miljö, tid)

 • Genomgång + övning litterära begrepp

 • Analyser av filmklipp, noveller, serier

 • Prov: frågor/essäfrågor 

 

Preliminärt schema, se Classroom för aktuell version

 

 

Vecka

Tisdag 11:45-13:15 G203

(90 min) Resurs: Marie

Distansundervisning

Onsdag 12:30-13:40 G203

(70 min) Resurs: Marie

Distansundervisning

Torsdag 13:45-14:45 G203

(60 min) Resurs: Marie 

Distansundervisning

13

Introduktion 

Genomgång: PP

Stöd 

Forts. genomgång

Gruppuppgift: öva på begrepp

Feedback prov

Bearbeta feedback

Fördjupningsuppgift: skriva

Rester = källkritik

14

PÅSKLOV

15

Repetition tema & motiv

Övningar 

Stöd 

Rester

Repetition litterära begrepp

Analysera novell

Forts. analysera novell

16

Eventuellt prov

Eventuellt prov

Eventuellt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: