Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar åk 5

Skapad 2021-03-29 10:47 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 5 Matematik
Du kommer få arbeta med vinklar, vinkelsumma och repetera vikt.

Innehåll

Inledning

I det här området ska du utveckla kunskaper om obekanta tal, uttryck, ekvationer och mönster. 

 

Syfte

Du ska efter avslutat område kunna lösa olika typer av matematiska problem enskilt och tillsammans med andra. Du ska kunna redovisa hur du löst uppgifter både skriftligt och muntligt.

Du ska kunna förstå och kunna använda dom matematiska begreppen i olika sammanhang. Dessutom ska du kunna se samband mellan olika begrepp och matematiska metoder. 

Du ska kunna välja rätt metod när du löser uppgifter i matematik. 

 

Mål 

 • Att jämföra, uppskatta och mäta vinklar med gradskiva. 
 • Att rita vinklar.
 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och att en trubbig vinkel är större än 90 grader.
 • Veta att ett halvt varv är 180 grader.
 • Veta att ett helt varv är 360 grader. 
 • Veta att vinkelsumman i en triangel är 180 grader.
 • Kunna beräkna vinkelsumman i en triangel. 
 • Kunna enhetsomvandla massa. 

 

Begrepp

 • Vinkelben
 • Vinkelspets 
 • Vinkelbåge
 • Vinkel
 • Spetsig vinkel
 • Trubbig vinkel
 • Rät vinkel
 • Grader
 • Gradtal
 • Halvt varv
 • Helt varv 
 • Massa
 • Kilogram
 • Hektogram 
 • Gram

 

Hur ska vi arbeta för att nå vårt mål

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner. 
 • Filmklipp från YouTube, länkar ligger ute i classroom. 
 • Räkna uppgifter i bok eller häfte, enskilt och tillsammans med andra.
 • Olika typer av spel och praktiska aktiviter.
 • Nomp

 

Bedömning

 • Sker i klassrummet under lektionerna, genom att du kan förklara hur du tänker och hur du gjort för att komma fram till resultatet både skriftligt och muntligt. 
 • När du deltar i genomgångar och diskussioner. 
 • Diagnos med ett fåtal uppgifter.
 • Kunskapskontroll med flera uppgifter. 

 

Förmågor som bedöms 

 • Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk. 
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata och/eller skriva. 
 • Resonemang - att du kan motivera dina svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: