👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 debattartikel vt-21 (sv/sva)

Skapad 2021-03-29 11:06 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I detta område skall ni skriva en debattartikel om vad som påverkar oss. Detta för att ni skall lära er att resonera och argumentera i text. Förutom detta skall ni lära er hur man använder sig av löpande källhänvisningar i er artikel. En anledning till varför vi arbetar med just denna genre, beror på att det är ett vanligt förekommande ämne i NP svenska. Vi arbetar enligt cirkelmodellen i Jalla C s.54-79. Debattartikeln ska vara klar 23/4!

Innehåll

Uppgifter

 • Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva
Språkligt Struktur
Du behöver hjälp för att skriva en enklare text, som du varierar något och därför når du inte kunskapskravet för E ännu. Du behöver hjälp för att skriva en argumenterande text som innehåller alla väsentliga delar och som är någorlunda tydlig och därför når du inte kunskapskravet för E ännu.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text. Vad gäller den argumenterande texten är den överlag tydlig och intressant.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel. Vad gäller den argumenterande texten är den tydlig och intressant
Du använder ett mycket varierat språk. Din text är korrekt och innehåller nästan inga språkfel. Vad gäller den argumenterande texten är den tydlig, intressant och effektiv.
Argumentation
Tydlighet ¨ Övertygelse
Du behöver hjälp med att göra din ståndpunkt tydlig och därför når du inte kunskapskravet för E ännu. Du behöver hjälp för med att lyfta fram argument som stödjer din åsikt och därför når du inte kunskapskravet för E ännu.
Din ståndpunkt är tydligt presenterad. Dina argument stöder ståndpunkten.
Din ståndpunkt är tydligt presenterad. Dina argument är ganska underbyggda med hjälp av fakta såsom undersökningar, statistik mm. Motargument används och bemöts på ett någorlunda bra sätt.
Din ståndpunkt är tydligt presenterad. Dina argumenten är väl underbyggda av fakta såsom undersökningar, statistik mm. Även känslor används som ett sätt att övertyga läsaren. Motargument används och bemöts på ett bra sätt som gynnar dina argument.