Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film/series review

Skapad 2021-03-29 11:13 i Vallåsskolan Halmstad
Writing a film review after watching a movie
Grundskola 7 – 9 Engelska
Writing a film review after watching a movie/series.

Innehåll

Writing a film review

 

 

After watching the movie or series you chose, I want you to write a film review about it. The following questions need to be included in your review. Write this as an ongoing text, not as individual answers to each question.

 

The topic of your paper should be the title of the movie.

 

  • 1.     Plot: What happens in the film? Give a short description of the movie, without saying how it ends. Should be no more than five sentences.
  • 2.     Characters: Pick one or two of the main characters. Who are they? What are they like? How do they make you feel?
  • 3.     Did you enjoy the film? Why/why not? Try to give examples to support your opinion.
  • 4.     What was the best part of the movie? Why did you choose that part?
  • 5.     Would you recommend this film? To what sorts of people? Why?

Matriser

En
Film review

F
E
C
A
Redogöra, diskutera och agera
Eleven når inte målen för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
Eleven uttrycker sig varken begripligt eller sammanhängande nog.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig anpassat
.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven uttrycker sig inte begripligt och anpassar inte heller till syfte, mottagare eller situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: