👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smycket 7b1

Skapad 2021-03-29 11:35 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Med hjälp av bilder vi framställer i gruppen skall du återberätta novellen "Smycket", men med egna ord. Du skall berätta utförligt, med detaljer och beskrivningar. Dessutom skall du hålla ordning på skrivreglerna, samt blanda in dialog i din berättande text.

Matriser

Sv SvA
Skriva berättelse

Förnivå
E
C
A
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och begriplig. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och begriplig. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Språket är gestaltande och anpassat på ett enkelt sätt.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad. Språket är gestaltande och anpassat på ett utvecklat sätt.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker. Språket är gestaltande och anpassat på ett välutvecklat sätt.
Beskrivningar, detaljer, exempel
Du beskriver detaljer och händelser på ett enkelt sätt.
Du beskriver detaljer och händelser utförligt.
Du beskriver detaljer och händelser med engagemang och inlevelse.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt håller dig oftast till preteritum.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt varierar tempus på ett utvecklat sätt.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning samt varierar tempus på ett välutvecklat sätt.
Dialog
Du markerar dialog med talstreck och ny rad. Balansen mellan dialog och berättande text är ojämn.
Du markerar dialog med talstreck och ny rad, samt beskriver talet. Balansen mellan dialog och berättande text är rimlig.
Du markerar dialog med talstreck och ny rad, samt beskriver talet med inlevelse. Balansen mellan dialog och berättande text är välavvägd.