👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fun in the park

Skapad 2021-03-29 11:39 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Engelska
I detta arbetsområdet kommer eleverna att lära sig om saker som har med lekplatser och djur.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • några ord som har med lekplatser och djur att göra
 • fylla i rätt ord på rätt plats
 • se skillnad på bilder
 • några enkla fraser om vart du vill gå och om man kan göra något.

 

Du tränar din förmåga:

 • Begreppsförmåga - känna igen och använda olika ord för saker som tillhör lekplatser och djur.
 • Kommunikationsförmåga - att samtala med vänner och lärare på engelska.


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • lekplatser
 • djur
 • fraser på engelska

Vi lär genom:

 • samtal
 • läsa
 • arbeta i par
 • arbeta enskilt

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning gör i slutet av arbetsområdet i form av en kunskapslogg där eleverna visar vad de kan. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Fun in the park

Nivå 1
eleven kan med stöd
Nivå 2
eleven kan
Nivå 3
eleven kan mer
Några saker som finns på en lekplats
Några djur
Några fraser