Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport analytisk kemi

Skapad 2021-03-29 11:53 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Kemi
Bedömning av rapport "kvalitativ och kvantitativ analys av järnhalt i vatten."

Matriser

Kem
Bedömning laborationsrapport kemi 1

Ej uppnådd
Grundkvalitet
Bra kvalitet
Högre kvalitet
Rapportstruktur
Rapport med rubrikerna inledning, metod, resultat och diskussion.
Rapport med lättöverskådlig struktur enligt utdelad mall. Rapporten innehåll rätt rubriker och underrubriker
Helt korrekt struktur enligt utdelad mall samt tabell och figurtexter.
Inledning och teori
Inledning med kort teoriavsnitt inkluderande syfte/frågeställning. Bristande källhänvisning
Inledning med teori i huvudsak knuten till laborationen. Några referenser till källor
Inledning med relevant teori utifrån syfte /frågeställning. Korrekt källhänvisning
Metod
Metod tydlig och kan användas för att göra om försöket med tillgång till rapportskrivande elev.
Metod detaljerad och tydlig. Kan lätt användas för att göra om försöket utan hjälp. I metoden används bilder på materialuppställningen för att förtydliga genomförandet. Metoden ska skrivas i passivform.
Resultat
Resultat presenteras kort i text och/eller tabeller/diagram.
Resultat tydligt presenterat i text och tabeller /diagram.
Fylligt resultat, tydligt presenterat i text och tydliga tabeller/diagram med tabell och figurtexter. I texten hänvisas till tabeller och diagram. Resultatredovisningen bidrar till att kunna göra en god analys.
Analys och diskussion
Kort diskussion av hypotes, resultat och felkällor.
Relevant men sammanfattande diskussion av hypotes, resultat och felkällor. Korrekt slutsats dras.
Utförlig diskussion av hypotes, resultat och felkällor. Resultatets trovärdighet diskuteras i anknytning till relevanta felkällor. Korrekt slutsats dras och förslag till laborativa förbättringar ges.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: