👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vädrets makter!

Skapad 2021-03-29 11:52 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Fysik Kemi
Inom det här arbetsområdet kommer vi att prata om hur olika sorters väder uppstår. Varför blåser det egentligen, och var tar vattenpölarna vägen? Vi kommer också att prata om isolering. Hur kan man bäst skydda sig mot kyla, och hur håller jag min varma choklad varm så länge som möjligt på en utflykt?

Innehåll

Bedömning:

Vi kommer att genomföra ett skriftligt prov när vi arbetat med ungefär ¾ av arbetsområdet. Du ska då visa att du har förstått de olika samband vi pratat om. Du kommer också att få visa hur väl du kan använda begreppen vi arbetat med.

Du kommer också att bedömas vid våra undersökningar, hur du dokumenterar och hur du bidrar till din grupps arbete.

Tidsplan/Lektionsplanering:

v 14 - 20

Språkmål:
Vi tränar på att skriva förklarande texter kring olika väderfenomen och vattnets kretslopp. Vi övar också på de ämnesspecifika begreppen på olika sätt.

Digitala aktiviteter
Använda tabell i dokument, den digitala sidan Ventusky.com för att samla information.

SSA mål:
Vi diskuterar de yrken som är kopplade till arbetsområdet, till exempel meteorolog.

Begreppslista:

meteorologi

aggregationstillstånd

gasform

lågtryck

barometer

avdunsta

kyla

nederbörd

högtryck

isolering

kondensera

värma

regn

energiflöde

undersökning

stelna

fast form

snö

temperatur

laborationsrapport

smälta

flytande form

hagel

termometer

 

Väderkartor | Ugglans Fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Vädrets makter!

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
använda kunskap i diskussioner och uppgifter
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du visar i dina texter och vid ditt deltagande i diskussioner att du till viss del har förstått det vi tränat på och kan använda dig av det.
Du visar i dina texter och vid ditt deltagande i diskussioner att du har förstått en del av det vi tränat på och kan använda dig av det.
Du visar i dina texter och vid ditt deltagande i diskussioner att du har förstått det vi tränat på och kan använda dig av det.
planera undersökningar
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Du kan tala om en faktor som måste vara lika vid en jämförande undersökning.
Du kan tala om ett par olika faktorer som måste vara lika vid våra jämförande undersökningar.
Du kan tala om flera olika faktorer som måste vara lika vid våra jämförande undersökningar och varför.
genomföra undersökningar
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
dokumentera undersökningar
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Du skriver till viss del av en kompis/lärarens text i labbrapporten och ritar en egen, enkel bild till undersökningen.
Du kan på ett enkelt sätt skriva och förklara vad du gjort i de olika delarna av labbrapporten och ritar en tydlig bild till undersökningen.
Du kan tydligt skriva och förklara vad du gjort i de olika delarna av labbrapporten och ritar en detaljerad bild till undersökningen.
begrepp
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Du kan till exempel använda ett några av begreppen för att förklara på vilket sätt solen påverkar klimatet på jorden och hur vindar blir till.
Du kan till exempel förklara på vilket sätt solen påverkar vädret och klimatet på jorden. Du tar med flera aspekter i din förklaring (t ex. vattnets kretslopp, hur vindar samt åska uppstår).
Du kan till exempel på ett korrekt sätt förklara på vilket sätt solen påverkar vädret och klimatet på jorden och använder alla begrepp du lärt dig. Du tar med flera aspekter i din förklaring (t ex. vattnets kretslopp, hur vindar samt åska uppstår).