👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsunderlag från prov i svenska åk 6

Skapad 2021-03-29 11:52 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Svenska
De alternativa Nationella proven i svenska bestod för år 6 av fem olika delprov. Det första var ett muntligt delprov som genomfördes på höstterminen gällande provets ursprungsregler. Sen var det fyra skriftliga delprov som genomfördes på vårterminen som ett frivilligt betygsunderlag för lärare i ämnet svenska.

Innehåll

Delprov A:

Muntlig framställning - redogörelse och samtal

Delprov B1 och C1 - läsförståelse

Delprov B2 och C2 - berättelse och argumenterande text

Matriser

Sv
Bedömningsstöd i svenska åk 6 - vt 2021

Provbetyg F
Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Delprov A
Redogörelse Samtal
F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
0-40 poäng
42-52 poäng
54-62 poäng
64-70 poäng
72-76 poäng
78-84 poäng
Delprov B1-B2
F
E
D
C
B
A
Delprov C1-C2
F
E
D
C
B
A
Sammanvägt provbetyg
F
E
D
C
B
A