👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud/hörsel och ljus/syn VT år 6

Skapad 2021-03-29 12:08 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Fysik Biologi NO (år 1-3)
Nu undersöker vi hur ljudet och hörseln fungerar och hänger ihop, samma sak med ljuset och synen. Hur kan vi uppfatta färger? Kan ljud färdas i vatten?

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur man hör
 • kunna förklara hur man ser
 • veta vad ljud är och hur det uppkommer
 • veta vad ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om hörselskador
 • veta något om synskador

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • ljudvågor
 • Hertz
 • Decibel
 • infraljud
 • ultraljud
 • brytning
 • konkav
 • konvex
 • lins

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv på laborationerna
 • delta i diskussioner både i små och stora grupper
 • göra skriftliga uppgifter

 

Uppgifter

 • Prov, NO: tisdag vecka 18

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6