👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media, reklam och källkritik

Skapad 2021-03-29 12:41 i Tjärnaängskolan Borlänge
Ett arbetsområde i åk 5 som behandlar massmedia och reklam.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Massmedia har en mycket viktig roll i vår demokrati och media och reklam spelar en allt större roll i våra liv. Företag behöver visa sina reklamfilmer och annonser för att kunna sälja sina produkter. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan reklam, nyheter och information. För att bli mer medvetna kommer vi under det här arbetsområdet att titta på olika massmedia och reklam på ett kritiskt sätt. Arbetet kommer att pågå v.12-15.

Innehåll

 

 

 Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

 • Vad massmedia är och vilka typer av massmedia som finns.
 • Vilka massmediernas uppgifter är.
 • Vad reklam är och hur den fungerar.
 • Varför det är viktigt att kritiskt granska massmedia och reklam.
 • Skillnaden mellan reklam- nyhet- information.

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

massmedia, kommunikation, kommunikationskanaler,  reklam, information, underhållning, granska, reklam, marknadsföring, yttrandefrihet, tryckfrihet, censur, målgrupp, produktplacering, marknadsföringslagen, källkritik, konsument, sponsring

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar- skriva anteckningar
 • Läsa och samtala kring texter i Upptäck samhälle-göra tankekartor
 • Titta på filmer i Studi och arbeta med frågeställningar
 • Läsa nyhetsartiklar SvD junior
 • Använda materialet Media smart
 • Titta på och analysera reklamklipp

 

 Detta kommer att bedömas:

         Din förmåga att:

 • använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet
 • att söka och hantera information
 • att resonera kring medias roll i demokratier och diktaturer
 • att analysera reklam
 • förstå skillnaden mellan reklam-nyhet och information

 

 

Så här sker bedömningen:

Skriftligt prov och kontinuerlig bedömning under arbetets gång

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6