Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens arbetssätt v. 15-18

Skapad 2021-03-29 13:07 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 4 Teknik
-Aha, nu fick jag en idé! -Jag måste skissa lite först. - Njae, jag får nog göra om lite. - Testar igen om det funkar. - Nu börjar jag bygga och testar om det fungerar. - Där satt den! Den här är jag nöjd med!

Innehåll

Att göra:

 1. Dokumentera med skiss, förklarande ord och måttangivelser.
 2. Konstruera med lämpligt materialval.
 3. Pröva och ompröva.
 4. Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Förbättra.

Detta tränar och arbetar vi på genom att konstruera:

 • Något som är vackert och faller sakta.
 • Något som får mobilen att låta mindre
 • (Något som får mobilen att låta mer. )

Uppgifter

 • Något som är vackert och faller sakta

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknikens arbetssätt v. 15-16

Teknikens arbetssätt

Ännu ej där
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Dokumentation
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte dokumentera ditt teknikarbete.
Du kan dokumentera ditt arbete men saknar något av följande: skiss med mått, förklaring till skiss, förklaring till val av material, förklaring till vilka förbättringar du valt att göra.
Du kan dokumentera ditt arbete.
Konstruera - bygga
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte utforma fysiska modeller.
Du kan utforma fysiska modeller men behöver en del hjälp i ditt arbete.
Du kan utforma fysiska modeller.
Pröva och ompröva
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan ännu inte testa dina idéer.
Du testar dina idéer genom att pröva (en gång) möjliga idéer till lösningar.
Du testar dina idéer genom att pröva och ompröva (flera gånger) möjliga idéer till lösningar.
Idéer till bättre lösning
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Under arbetets gång väljer du ännu inte eller saknar du handlingsalternativ som förbättrar konstruktionen.
Under arbetets gång behöver du en del hjälp för att välja handlingsalternativ som förbättrar konstruktionen.
Under arbetets gång väljer du handlingsalternativ som förbättrar konstruktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: