👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REKLAM-BILDANALYS åk 7

Skapad 2021-03-29 13:50 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Bild
REKLAM-BILDANALYS

Innehåll

 

Uppdrag, arbetsgång och förmågor som tränas.

REKLAM-BILDANALYS

Din uppgift blir att välja ut en reklambild (eller ta någon av de två bilderna ovan)och analysera den enligt frågorna nedan.

Skriv i ett nytt drive-dokument och döp den till (Bildanalys Reklam)

 

Kom ihåg att vara tydlig i dina åsikter och tankar och motivera vad du tycker och tänker så mycket och så utförligt som möjligt!

1. Vad föreställer bilden? Beskriv bilden rakt upp och ner vad som finns, vilka figurer, föremål, miljö osv.

2. Varför har du valt den bild som du har valt? Vad var det första i bilden som du lade märke till?

3. Vad handlar bilden om? Anspelar den på något (t.ex. kärlek, gemenskap, trygghet)?

4. Vem/vilka vänder sig reklamen till? (målgrupp)

5. Finns det någon text i reklamen? Hur ser den ut i sådana fall? (färger)

6. Finns det någon fakta i reklamen?

7.Vem är avsändaren d.v.s. vem gör reklamen för produkten/tjänsten?

8.Vad kommer man att tänka på när man ser bilden? (Fantisera fritt, vad tänker du på? Saker du upplevt, berättelser du hört…)

9.Skulle du vilja köpa den här produkten? Varför? Varför inte?

 

- Uppgiften ska lämnas in digitalt via UNIKUM

 

Genom att göra denna uppgift kommer du att utveckla din förmåga att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bedömning

Eleven bedöms utifrån hur denne besvarar analysfrågorna i relation till förmågorna och målen som är kopplad till uppgiften. Bedömningen görs skriftligt och kommer att kopplas till bedömningsmatrisen nedan.

Uppgifter

  • Bildanalys -reklam

Matriser

Bl
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Reklam-Bildanalys
Bild
  • Bl  7-9
  • Bl  7-9
  • Bl  7-9
Du gör en bildanalys av en reklambild. Du besvarar analysfrågorna på ett enkelt sätt. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du gör en bildanalys av en reklambild. Du besvarar analysfrågorna på ett relativt enkelt sätt. Du kan föra relativt enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder.
Du gör en bildanalys av en reklambild. Du besvarar analysfrågorna på ett relativt väl utvecklat sätt. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder. Du kopplar analysen till egna erfarenheter.
Du gör en bildanalys av en reklambild. Du besvarar analysfrågorna på ett väl utvecklat sätt. Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder. Du kopplar analysen till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen.