👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Snick och Snack/ Naturvetenskap

Skapad 2021-03-29 13:55 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:Snick och Snack, naturvetenskap

Tidsperiod:April

Förskolans namn:Håstaby förskola

Grupp:Östergården

Barnens ålder:4-6

År och datum:210329

Planeringen Upprättad av: Pernilla Norin Jonsson och Carina Svensk

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Naturvetenskap
-
Vilka målområden i läroplanen Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Lpfö 18Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Nyfikenhet och lust att lära.
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Tanke karta om Skatan och Hotta kommer att ge oss olika uppdrag bl a experiment och att odla.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Dokumentation, lärprocessvägg, unikum och lotusdiagram.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18