👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-03-29 13:58 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Religionskunskap
Denna planering behandlar de abrahamitiska religionerna

Innehåll

v.6              11 (90m)                       Abrahamitiska religionerna

                   v.7              16, 18 (180m)                Abrahamitiska religionerna                    

 

                   v.9              2, 4 (180m)                    Abrahamitiska religionerna       

                  v.10            9, 11 (180m)                  Abrahamitiska religionerna

 

                  v.11             16, 18 (180m)                Abrahamitiska Prov 18/3 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -

Matriser

Rel
De abrahamitiska religionerna

F
E
C
A
De abrahamitiska religionerna
F
E Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera de abrahamitiska religionerna och översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera de abrahamitiska religionerna och utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
A Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera de abrahamitiska religionerna och utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Guds och människosyn
F
E Eleven kan översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan de abrahamitiskareligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
C Eleven kan utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
A Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Identitet
E Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
C Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
A Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.