👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsktälja

Skapad 2021-03-29 14:25 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Här är ett arbetsområde som ska ta max tre lektioner och vara klart till påsk.

Innehåll

Varför - Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att fritt skapa genom att tälja. Du kommer att följa instruktioner i bildform. Du ska också öva på att samarbeta och öva på att få arbetat att flyta trots att det är fysiskt ansträngande.

När du är klar har du mjlighet att tälja fler saker eller att sy ett annat påskpyssel på symaskin.

Vad 

Du kommer under tre lektioner arbeta med täljning, där du får välja att tälja ett påskägg att hänga tex i påskris eller en kyckling som man kan ställa.

Materialet du kommer att få arbeta med är björk som är torkad. Läraren kommer att såga snitt över bitarna för att du ska kunna ha ett stöd. Läraren kommer att visa hur du ska göra för att tälja materialet runt i båda ändarna.

Du kommer att arbeta med stämjärn, kniv och täljstöd. När du är klar kommer du att såga av änden med hjälp av en japansåg.

Man täljer träet så fint att vidare slipning ej är nödvändig.

Du färglägger ditt täljda påskpynt med hjälp av färgpigment och linolja. Detta behöver minst en dag att torka.

 

Hur - Arbetssätt, undervisning

Du ska tillsammans med din lärgrupp tälja, ni delar på verktygen som finns och turas om med dem. Ni stöttar varandra i ert arbete och uppmuntrar varandra.

Läraren visar hur man ska gå tillväga i början av varje lektion.

 

Begrepp

Stämjärn

Kniv

Täljstöd

Japansåg

Färgpigment

Rå linolja

 

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • klarar av att följa instruktioner i bildformat och muntligt
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hur du samarbetar och hur ni tillsammans löser de problem som uppkommer under arbetets gång
 • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
 • motiverar dina val och dokumenterar din arbetsprocess 

 

Instruktioner

Tälja kyckling:

https://drive.google.com/file/d/10RjJEaXFctOqcFUUJ3XHC1utEtZqfYDE/view?usp=sharing

Tälja ägg:

https://drive.google.com/file/d/127PjPJmODk_JMSeQo6TiiLKLh2hkKab4/view?usp=sharing

Tetrahöna på symaskin

https://drive.google.com/file/d/11tc1sxBQgubNRPziomSwnJXETHNh3HgN/view?usp=sharing

 

Uppgifter

 • PÅSKTÄLJA

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6