👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Flex åk 7: Poesi kap 4

Skapad 2021-03-29 15:22 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 Svenska
Lyrik, poesi, dikt, vers... fyra ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, en slags gitarr). Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla! Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk. Vi kommer under de närmaste veckorna att arbeta med poesi. Ni kommer att få lära er lite om poesins ursprung, olika termer inom poesi, läsa olika dikter samt skriva olika egna dikter.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 • att träna på att uttrycka tankar och känslor
 • att samtala och uttrycka egna åsikter
 • att träna analysförmågan
 • att förstå och använda olika begrepp

Centralt innehåll - Vad?

 • Utveckla din läsförståelse genom att läsa, förstå, tolka och analysera dikter
 • Utveckla din skrivförmåga
 • Kombinera text och bild

Arbetssätt - Hur?

 • Genomgångar
 • Läsa dikter
 • Analysera dikter
 • Gruppövningar
 • Skriva egna dikter
 • (Presentera sin dikter genom att kombinera text och bild på plansch)

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetsgång, vid diskussioner, analyser och skrivövningar. Det som bedöms är förmåga att:


- tolka och föra resonemang om budskap
- uttrycka tankar och känslor skriftligt och muntligt
- utveckla språket
- använda sig av ord och begrepp 

Läromedel

Spegla språket åk 7 kap 4

Uppgifter

 • SV: POESI Slutuppgift (Arbeta med i skolan)