👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt och mätning

Skapad 2021-03-29 15:33 i Hallernaskolan Stenungsund
Grundskola F – 2 Matematik
Nästa arbetsområde är geometriska objekt och mätning.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära dig matematikens användning i vardagen genom mätning av linjal. Du ska också lära dig föra matematiska resonemang om några geometriska objekt och deras inbördes relationer. Du ska även kunna använda och visa hur du använder linjal. Du ska även träna dig på använda och analysera matematiska begrepp och dess samband.Innehåll

I detta arbetsområde kommer följande delar av det centrala innehållet tränas.

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd med vanliga nutida måttenheter.

 

Vad ska du utveckla inom detta område= Konkretiserade mål:

 

 • Kunna känna igen och namnge en punkt

 • Kunna känna igen och namnge en linje

 • Kunna känna igen och namnge en stråle

 • Kunna mäta med en linjal

 • Kunna förstå begreppet centimeter och dess förkortning cm

 

Arbetsformer

 

 • Du kommer att arbeta praktisk genom att mäta olika vardagliga föremål. Du kommer att jämföra resultatet av din mätning och diskutera detta med dina klasskamrater. 

 • Du kommer att arbeta i din mattebok. 

 • Du kommer att arbeta praktiskt både inomhus och utomhus med mätning och de geometriska objekten.

 

Bedömning

 

Du kommer att bedömas genom: 

 • hur du använder de matematiska begreppen i dina resonemang

 • hur du diskuterar sambandet mellan de olika geometriska objekten

 • att visa att du kan använda och mäta med linjal på ett korrekt sätt

 • en summativ diagnos i mattebokenDokumentation

 

Dina framsteg dokumenteras i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3