👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stepstones

Skapad 2021-03-29 15:51 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Våra yngsta barn kommer efter sin sovstund erbjudas att leka med våra stepstones. Detta i syfte att öka barnens självförtroende.

Innehåll

Syfte: 

 

”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling”. Lpfö 2018, s.10


Avdelningens mål. 

Vi genomför denna aktivitet med våra yngsta barn under en period av två veckor (v14-15) . Detta då vi vill öka deras självförtroende om att de kan överkomma hinder. Genom att öka barnens självförtroende hoppas vi kunna öka deras möjligheter att framledes våga säga stop eller nej om någon är elak eller gör någonting de inte vill att någon gör mot dem eller mot någon annan.

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Under en period av två veckor med start vecka 14. Varje dag efter vilan.

HUR genomförs aktiviteten? Avdelningens stepstones kommer att finnas framme efter vilan och presenteras som en bana för barnen att erövra. 

VAR kommer ni vara? Stora rummet på knyttet.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.