👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Tema Jord

Skapad 2021-03-29 16:08 i Danholnsskolan Falun
Jord, vad består det av? Likheter och skillnader på olika sorters jord. Vad sker i en kompost och vilken roll spelar maskarna?
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
Hur bildas jord och vad kan jorden innehålla? Vi undersöker och funderar på vad jorden kan ha för betydelse och vilka djur som lever där. Du kommer att göra olika uppdrag med jord och du kommer att få samarbeta mycket klasskompisarna. NTA står för Naturvetenskap och Teknik för alla, och är en satsning i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

När du är klar ska du:

 • veta vad jord kan bestå av
 • kunna förklara skillnaden mellan humus, sand och lera
 • känna till olika jordarter
 • förstå jordens betydelse för de levande organismerna, människan och miljön
 • kunna förklara hur en maskkompost fungerar
 • förstår och använder specifika ord och begrepp kopplat till tema Jord.
 • kunna göra en förutsägelse
 • kunna göra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • kunna berätta och dokumentera dina undersökningar

 

Hur ska jag lära mig?

Du kommer att få:

 • göra förutsägelser
 • utföra NTA-uppdrag ensam och tillsammans med klasskamrater
 • göra en maskkompost och iaktta nedbrytningen av växter
 • berätta, skriva och rita om uppdragen
 • titta på filmer som handlar om jord på olika sätt
 • samtala, jämföra resultat och delta i genomgångar som handlar om temat

 

Hur ska jag visa att jag lärt mig?

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • göra förutsägelser
 • utföra enkla undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar och resultat
 • berätta om din kunskap
 • aktivt delta i samtal och genomgångar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3