👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odla och plantera

Skapad 2021-03-29 16:51 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
Framöver kommer vi att utmana barnen genom odling och plantering. Vi kommer leta frön i grönsaker och mat vi får in på avdelningen, förså, plantera ut och följa växternas utveckling.

Innehåll

Genom odling och plantering kommer vi nu framöver utmana barnens naturvetenskapliga förståelse och deras ordförråd. Vi letar frö tillsammans och sår både ute och inne. 

Vi planterar sedan ut några av plantorna och följer dess utveckling. Vi tränar barnen i att benämna termer som jord, odla, plantera, frö, vatten, sol och växa mm. Några växter får de ta hem. 

Vi dokumenterar och utforskar vad som händer i processen frö till växt. Tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18