👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT21 År 7 Arbetsområde Cirkulation

Skapad 2021-03-29 18:21 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 8 Biologi
Arbetsområdet Cirkulation handlar om hjärtat och blodomloppet, andning och matspjälkning. Vi tränar på förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Varför behöver din kropp syre?
 • Vad händer med syreatomerna från inandning till utandning?
 • Hur är lungorna uppbyggda för blodet ska kunna ta upp syre på bästa sätt?
 • Vad består blodet av?
 • Vilka uppgifter har blodet? (Vilka uppgifter har de olika delarna i blodet?)
 • Beskriv blodets kretslopp, både lilla kretsloppet och det stora kretsloppet.
 • Vad är puls?
 • Vad är blodtryck?
 • Känna till hur maten vi äter sönderdelas (mekaniskt och kemiskt).
 • Veta var näringsämnena tas upp i blodet.
 • Veta vad ett enzym är och hur det fungerar.
 • Vad händer vid en hjärtinfarkt?
 • Vad händer när någon får en blodpropp?
 • Vad är en stroke? (två förklaringar)

När ni har lärt er om ovanstående saker kommer ni att få en frågeställning av oss. Ni ska planera en laboration för att kunna undersöka den frågeställningen. Därefter får ni genomföra er laboration (kanske efter vissa förändringar). Efter laborationen får du göra en utvärdering där du får svara på frågor som handlar om att du ska redovisa ditt resultat, beskriva varför du fick det resultat som du fick, samt hur undersökningen hade kunnat förbättras.

Matriser

Bi
Arbetsområde Cirkulation

Att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

F
E
C
A
Planering
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomförande
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdering
Slutsats
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Utvärdering
Analys
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur under-sökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur under-sökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Planering + utvärdering
Har ej visat tillräckliga kunskaper.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.