👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energianvändning MEK

Skapad 2021-03-29 19:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Hållbart samhälle
Momentet handlar om hur och till vad vi använder energi. Om olika typer av energikällor och energibärare.

Innehåll

Resursmapp

Veckoplanering

Momentet är kopplat till lärobokens kapitel 6 och 7 om hur vi använder oss utav energi till olika saker både som individer och i samhället.

Fokus i området är lärobokens text och arbetsuppgifter, för hur energin används med fokus för Svenska förhållanden.
I momentet ingår också enklare beräkningar om energianvändning.

Momentet ingår som del i ett prov om de olika energikällorna och deras framtidspotential.

 

 

 

Uppgifter

 • Jämförande undersökning av energianvändning i kommuner

 • Kapitel 7 "Energikällor och energibärare i vår tjänst"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förnybara och icke förnybara energikällor samt deras ursprung och användbarhet.
  Hål  -
 • Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.
  Hål  -
 • Energiprincipen, energikvalitet och verkningsgrad samt fysikaliska och kemiska beräkningar och resonemang.
  Hål  -

Matriser

Hål
Energianvändning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra
aspekt 1
Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Identifiera och avgränsa
aspekt 2
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller
Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare komplexa problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling. Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt och nyanserat om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
Presentera
aspekt 3
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Utvärderar
aspekt 4
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Bedöma egna förmågan
aspekt 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.