👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Bilar, Örby, Hajen

Skapad 2021-03-29 20:51 i Flerstämmig undervisnings femte upplägg Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Vi bygger var sin bil

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18

Matriser

Örby, samplanering

Vad

vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över? Skapande
Varför
vilket syfte har undervisningen? Denna grupp av barn väljer inte självmant att använda sig av skapande som uttrycksätt och därför vill jag visa på skapandeprocessen

Hur

hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer? Detta ska vara en process som barnen får jobba med över en längre tid. Genom att barnen får planera utifrån en tankekarta vilka delar deras bilar ska ha, väljer de material som finns i ateljén för att skapa dessa delar. Varje moment fotograferas för att kunna göra varje barns inviduella process synlig. När de är färdiga med sin bil ska de få en bildkarta med sina bilder på sin process och där kunna utmanas i sitt berättande.

Vem

vem ansvarar för vad? Elin

Inkludering

vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta? Genom att varje barn får ta den tid som de behöver till varje moment Arbetar i mindre grupper så varje barn får mer tid Jag antecknar barnens tankar så de kan få återkoppling på vad de själva tänkt