👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget - motstånd

Skapad 2021-03-29 21:40 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Hur kunde förintelsen ske? Vilket ansvar hade åskådarna? Vad är det som gör att vissa människor har mod att agera? Vad är det som gör att de allra flesta inte agerar? I det här arbetsområdet kommer du att få en djupare förståelse för mekanismer bakom åskådarrollen. Denna förståelse kan förhoppningsvis ge dig en handlingsberedskap att kunna agera när du möter orättvisor. Genom film, diskussion och genomgångar kommer du att få verktyg för att analysera Irena Sendlers agerande då hon räddade judiska barn från Warszawas getto under andra världskriget.

Innehåll

Planering:

v. 11

Tisdag 16/3

Andra världskriget -introduktion

Onsdag 17/3

Arbete på egen hand: läs och svara på frågor

v.12

Tisdag 23/3

Fortsätt med arbete på egen hand: Läs och svara på frågor

Onsdag 24/3

Utvecklingssamtalsdag

v. 13

Tisdag 30/3

Motstånd under andra världskriget. Arbete i grupp

Onsdag 31/3

Hitta din inre Raoul - film och reflektion - material från organisationen Raoul Wallenberg academy

v. 14 Påsklov

 v. 15

Tisdag 13/4

Hitta din inre Raoul – fortsättning. Fokus på den aktiva åskådaren – räddaren.

Den passiva åskådaren – varför ingriper hen inte? Vad säger forskningen?

Onsdag 14/4

Den passiva åskådaren -arbete i par: lyssna på en forskningsintervju, sammanfatta, återberätta

 g

v. 16

Tisdag 20/4

Filmanalys - instruktioner

Irena Sendler – den historiska kontexten -kort genomgång

Film The Courageous heart of Irena Sendler (se den i mötet eller på egen hand via Cineasterna.com)

 Onsdag 21/4

Film The Courageous heart of Irena Sendler (se den i mötet eller på egen hand via Cineasterna.com)

v. 17

Tisdag 27/4

Diskussion av filmen

Påbörja analysen

Onsdag 28/4

Analys 

v. 18 

Tisdag 4/5

Analys -preliminär deadline

 

Uppgifter

  • Historia 1b, Andra världskriget - motstånd

Matriser

His
The Courageous Heart of Irena Sendler

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Förmåga att bedöma historisk trovärdighet
Du kan med viss säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med enkla argument.
Du kan med relativt god säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med välgrundade argument.
Du kan med god säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med välgrundade och nyanserade argument.
Förmåga att bedöma historiebruk
Översiktligt redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Utförligt redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Utförligt och nyanserat redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Förmåga att använda sig av begrepp för att besvara historiska frågeställningar
Du kan med viss säkerhet använda dig använda dig av begreppet åskådarroll för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen The Courageous Heart of Irena Sendler
Du kan med relativt god säkerhet använda dig av begreppet åskådarroll för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen The Courageous Heart of Irena Sendler
Du kan med god säkerhet använda dig av begreppet åskådarroll för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen The Courageous Heart of Irena Sendler
Förmåga att värdera historiska kunskapers värde för nutid och framtid
Du värderar betydelsen av historiska kunskaper om Irena Sendler för nutiden och framtiden med enkla omdömen
Du värderar betydelsen av historiska kunskaper om Irena Sendler för nutiden och framtiden med mer utvecklade omdömen
Du värderar betydelsen av historiska kunskaper om Irena Sendler för nutiden och framtiden med välutvecklade och nyanserade omdömen