👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ankaret 30/3-2021

Skapad 2021-03-30 07:09 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Planering 30/3-2021

Innehåll

 • Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

Motorik,koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt ta hand om sin hälsa.

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för förmedla budskap.

Använda digitala verktyg som stimulerar utveckling och lärande.

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Musik, då vi undervisar inom hörseln, språk och kommunikation då barnen reflekterar kring våra sinnen. Samt mycket skriftspråk, när barnen dokumenterar sitt lärande och utför arbeten i gruppverksamheten.

Skapande  då barnen får tillfälle att skapa/ undersöka våra olika sinne.

Motorik då barnen klipper m.m.

Vi kommer att gå in på den fysiska delen.

Var

(rum, plats, situation)

I köket, skaparrummet. 
Utomhus.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Strategier är en grovplanering som barnen kan utgå från och vidareutveckla med sina egna idéer.

 

När

Tid för genomförande

I våra lärgrupper på FM.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Barnens roll är att driva projektet framåt med sina frågor och funderingar. 
Material som används är matprodukter, högtalare, klocka, hinderbana, böcker, filmer. 

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1