👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2021-03-30 07:59 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Känna till var vi får el ifrån.
 • Känna till hur vi använder elektricitet i vår vardag.
 • Känna till hur elektriska kretsar och batterier fungerar.
 • Känna till ledningsförmågan i olika material.
 • Känna till vad vi använder magneter till.
 • Känna till magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Känna till några material som är magnetiska.
 • Känna till några material som inte är magnetiska.

Det här ska vi göra

 • Elektricitetexperiment.
 • Magnetismexperiment.
 • Skriva om våra undersökningar. (Laborationsrapporter)
 • Se filmer om elektricitet och magnetism.
 • Diskutera och analysera texter och information. 
 • Forska och skriva en faktatext.

Begrepp i området

 • Elektricitet
 • Plus och minus
 • Leder ström
 • Ledningsförmåga
 • Magnetism
 • Magnetiskt

Förmågor vi arbetar med

Kommunikativa förmågan

 • vi tränar på att redogöra för en laboration muntligt eller med hjälp av ipad.

Begreppsförmågan

 • vi tränar på att använda begreppen elektricitet, leder ström, magnetism samt magnetiskt.

Analysförmågan

 • vi tränar på göra kloka gissningar (hypoteser) samt att förstå och förklara laborationernas resultat.

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • dokumentera och utföra laborationer och i laborationsrapporten använda rubrikerna problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring.
 • skriva en faktatext med inledning, styckesindelning m.m (Se matris)
 • delta aktivt i diskussioner, ifrågasätta och analysera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

NO Sv
Faktatext

Faktatexter

Uppfinnare
Du namnger uppfinnaren och berättar någon enstaka sak om uppfinnaren.
Du namnger och berättar flera saker om uppfinnaren.
Du namnger och berättar om uppfinnaren på ett utförligt sätt.
Dåtid och framtid
Du har förklarat till viss del hur uppfinningen användes då och hur den påverkat dagens samhälle.
Du har förklarat hur upptäckten användes då och hur den påverkat dagens samhälle.
Du har förklarat på ett tydligt sätt hur upptäckten användes då och påverkat dagens samhälle.
Upptäckten
Du har förklarat till viss del hur upptäckten gick till.
Du har förklarat hur upptäckten gick till.
Du har förklarat på ett tydligt sätt hur upptäckten gick till samt i korrekt tidsordning.
Inledning
Du har skrivit en faktatext med försök till inledning.
Du har skrivit en faktatext med en tydlig inledning.
Du har skrivit en faktatext med en tydlig och intresseväckande inledning.
Styckesindelning
Du försöker använda styckesindelning.
Du använder styckesindelning till största delen på rätt sätt.
Du använder styckesindelning på rätt sätt.
Respons
Du läser igenom din respons och försöker till viss del att göra ändringar utifrån responsen.
Du läser igenom din respons och ändrar din text utifrån responsen.
Skrivregler
Du använder punkt, stor bokstav och stavar rätt till viss del genom hela texten.
Du använder punkt, stor bokstav och stavar rätt genom hela din text.

NO Sv
Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till elektricitet
Du kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt hur elektricitet fungerar och hur vi använder den i vår vardag.
Du kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt hur elektricitet fungerar och hur vi använder den i vår vardag.
Du kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt hur elektricitet fungerar och hur vi använder den i vår vardag.
Känna till några material som är ledare och några material som är isolatorer.
Du kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt om olika materials ledningsförmåga.
Du kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt om olika materials ledningsförmåga.
Du kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt om olika materials ledningsförmåga.
Känna till vad vi använder magneter till.
Du kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt vad vi använder magneter till.
Du kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt vad vi använder magneter till.
Du kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt vad vi använder magneter till.
Känna till några material som är magnetiska.
Du kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt om olika material som är magnetiska.
Du kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt om olika material som är magnetiska.
Du kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt om olika material som är magnetiska.
Känna till några material som inte är magnetiska.
Du kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt om några material som inte är magnetiska.
Du kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt om några material som inte är magnetiska.
Du kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt om några material som inte är magnetiska.