👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-03-30 08:15 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vad ska vi återvinna och på vilket sätt?
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
"Sopor, återvinning och återanvändning." Att världen står inför vissa utmaningar inför hållbarhet vet vi. Men vad kan vi som individer göra? Vi kommer att undersöka olika material och hur de ska sorteras, återvinnas och återanvändas.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Upptäcka skillnader i material och med hjälp av den kunskapen kunna sortera olika material. 
 • Få en insikt i hur människans användning av jordens resurser påverkar vår miljö.

 

Tidsaspekt

Under vt-21 kommer vi att ha ett fortlöpande arbete som avslutas med en utställning med fokus på återanvändning...Gammalt blir nytt!

 

Bedömning

 • Du ska lära dig innebörden av orden: återvinna och återanvända.
 • Du ska lära dig några av våra material som kan återanvändas.
 • Du ska få en förståelse för vad hanteringen av några material gör för miljön.

Du visar praktiskt vad du har lärt dig om olika material och hur de ska sorteras. Detta görs genom att flera material presenteras och du får fundera på vad som ska slängas i de olika återvinningskärlen.

Du ska muntligt kunna berätta varför vi bör återvinna/återanvända för en bättre miljö.

 

Metod/undervisning

 

 • Se olika filmer från sli.se om sortering, återvinning och återanvändning.
 • Enskilt arbete och gruppdiskussioner om sopsortering/återvinning.
 • Läsa texter ur NO- och SO-boken PULS om olika material och sortering.
 • Återanvända  material för att kunna skapa nya saker.
 • Arbeta med materialet "Sopsamlarmonster" om återvinning.
 • Workshop med konstnär som lär barnen att skapa artefakter av återvunnet material.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Du vet att man kan sortera sopor för återvinning.
Du vet att man kan sortera sopor för återvinning utifrån deras material.
Du vet hur man sorterar ett flertal sopor, samt att det är bra för vår miljö att återvinna och återanvända.
Hur du använder dina kunskaper i diskussioner och samtal.
Du är med på lektionerna.
Du visar intresse vid våra diskussioner på lektionerna.
Du visar intresse och är med i diskussionerna om ämnet, samt kommer med egna funderingar.